Makhluk Allah yang Paling Menakjubkan Imannya

Dalam suatu majelis Rasulallah bertanya ; siapakah makhluk allah yang paling menakjubkan imannya?
Ada diantaranya yang menjawab : malaikiat, para nabi dan para sahabat Rasul. Namun Rasulallah tidak membenarkan salah satu pun Dari jawaban itu.
“Bagaimana malaikat tidak beriman, sedangkan mereka palaksana perintah Allah.
Bagaimana para nabi tidak beriman, sedangkan wahyu Dari Allah diturunkan kepada mereka.
Bagaimana para sahabat tidak beriman, sedangkan mereka menyaksikan mu’jizat ku, hidup bersama ku, mengenal dan melihat ku dengan mata kepalanya sendiri”.

Lalu seseorang bertanya : jadi siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan imannnya ya Rasulallah?”.
Beliau menjawab :”Kaum yang datang setelah kalian.
Maksudnya umat yang lahir setelah para sahabat tiada, atau manusia pada masa yang akan datang.
Mereka membenarkan aku padahal tidak pernah menyaksikan aku, mereka membela aku seperti kalian membela aku, mereka “beriman” kepada ku padahal tidak pernah melihat ku”.

Tidak ada komentar

Harap tinggalkan komentar yang relevan ya teman-teman^^